Splošni pogoji

Splošni pogoji


Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta www.sunfun.si


Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti med družbo Polmar d.o.o. kot skrbnikom spletnega mesta www.sunfun.si in uporabniki oziroma kupci na spletnem mestu www.sunfun.si. Z uporabo spletnega mesta www.sunfun.si vsak uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja.


Registracija


Za nakup v spletni trgovini se morajo uporabniki najprej registrirati. Vsak uporabnik ob registraciji prejme obvestilo s povezavo za aktiviranje registracije na elektronski naslov, ki ga navede v registracijskem obrazcu. Uporabnik lahko prične z nakupovanjem in s potrditvijo registracije preko povezave, ki jo prejme na navedeni naslov v registracijskem obrazcu.


Postopek nakupa

Postopek nakupa se izvede, kot je opisano pri nakupovanju v spletni prodajalni. S potrditvijo naročila je kupec seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletnega mesta www.sunfun.si.


Oddaja naročila


Oddano naročilo s strani kupca pomeni sklenjeno pogodbo in zavezuje prodajalca in kupca. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca in je kupcu dosegljivo na sedežu prodajalca. Kupec, ki želi pridobiti svoje naročilo, mora posredovati zahtevek po elektronski pošti na naslov info@sunfun.si ali po telefonu na +386 (0)40 473 177. Prodajalec bo kupcu posredoval prepis naročila v ustrezni obliki najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve.


Plačila


Fizične in pravne osebe plačajo naročeno blago v enkratnem znesku z obrazcem BN02. Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko plačajo blago po predračunu. 


Cene


Vse cene izdelkov v spletni trgovini so v evrih in že vključujejo DDV razen, če to ni posebej navedeno. Cene veljajo na dan oddaje naročila oziroma do spremembe in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru netočnosti ali spremembe cen med postopkom naročila družba Sun&Fun d.o.o. omogoča kupcu odstop od naročila oziroma primernejšo rešitev. Do plačila celotne kupnine ostane blago last prodajalca.


Spletna cena


Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike sunfun.si, ki so nam zaupali svoje podatke. Registriran uporabnik postanete z registracijo v spletni trgovini.


Redna cena


Za nakup neregistriranih uporabnikov velja redna cena, ki je na spletu ob izdelku prečrtana. 

Vse cene vsebujejo DDV.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.


Nakup


Po oddaji naročila bo kupec prejel obvestilo na elektrosko pošto navedeno v postopku registracije.  Potrjeno naročilo bomo pregledali, pregledali zalogo izdelkov ter ga potrdili oziroma z obrazložitvijo zavrnili. Za točnost podatkov navedenih v registracijskem postopku se lahko prodajalec obrne na kupca tudi preko telefona. Prodajalec bo kupcu posredoval potrditev naročila s čimer postane pogodba o nakupu naročenega blaga nepreklicno sklenjena.


Kupoprodajna pogodba


Kupoprodajna pogodba se smatra za sklenjeno v trenutku ko kupec potrdi naročilo, prodajalec pa mu o tem pošlje obvestilo v elektronskem sporočilu. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo sunfun.si kupcu omogočil odstop od nakupa.


Odstop od pogodbe


Kupec lahko pred oddajo naročila kadarkoli odstopi od pogodbe. To stori na naslednji način:
1. Odprete košarico,
2. Na desni strani kliknete v kvadratek, da dobite kljukico,
3. Pritisnete na simbol koš


Odprema


Blago na zalogi, ki bo ob delavnikih naročeno do 15. ure se odpremi v roku 24 ur. Enako velja za blago naročeno v prednaročilu. Reklamacije


V kolikor kupec prejme blago, ki se je poškodovalo med transportom, mora blago nemudoma reklamirati dostavljalcu in o tem nemudoma obvestiti prodajalca. Poškodovano blago mora kupec vrniti prodajalcu najkasneje v 15 dneh, prodajalec pa mu je dolžan najkasneje v treh dneh od prejema blaga poslati ustrezno nepoškodovano blago. V primeru, da kupec uveljavlja garancijo osebno, je dolžan prodajalec takoj zamenjati poškodovano blago, če je reklamacija upravičena.


Vračilo blaga


Kupec lahko brez dodatnih pojasnil odstopi od naročila v petnajstih dneh od prejema blaga o čemer mora obvestiti prodajalca na elektronski naslov info@sunfun.si ali po pošti na naslov podjetja v 14 dneh po prejetju blaga.

Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je uporabnikov na voljo tu.

Družba Sun&Fun d.o.o ne prevzema stroškov, ki bodo nastali ob vrnitvi kupljenega blaga. Blago mora kupec vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o vrnitvi. Vrnitev blaga ni mogoča v primeru, da je bilo blago uporabljeno, je bil odstranjen varnostni pečat oziroma izvorna embalaža. Družba Sun&Fun d.o.o. se zavezuje vračilu celotne kupnine kupcu v 14 dneh od prejema blaga.

Kupec lahko v roku 14 dni, prodajalcu vrne blago pod enakimi pogoji kot so omenjeni v prejšnjem odstavku, kar se šteje, da je odstopil od pogodbe tudi če ni podal posebne izjave o odstopu od pogodbe.


Stvarna napaka


Za stvarno napako se smatra kadar:
- izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
- izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
- izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
- je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost izdelka?

Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

 

Prijava stvarne napake

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le te na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled izdelka. Obvestilo o stvarni napaki nam kupec lahko pošlje po pošti ali na elektronski naslov. V sporočilu morajo biti navedeni:
1. Podatki kupca (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka)
2. Številka in datum računa, datum prejetja izdelka
3. Podroben opis razloga zaradi katerega kupec uveljavlja stvarno napako


*Pomembno: Izdelek, ki ga vračate mora, zaradi uveljavljanja stvarne napake, ob vračilu imeti priložene vse morebitne dodatke.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.


Izjava zasebnosti


Družba Sun&Fun d.o.o. zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, osebno ime, domači ali službeni naslov ali telefonska številka. Družba Sun&Fun d.o.o. zbira in uporablja osebne podatke za pravilno izvajanje spletnega mesta in ponujanje zahtevanih storitev. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. Družba Sun&Fun d.o.o. se zavezuje, da posamezniku ne bo poslal več kot 4 obvestila iz tega odstavka mesečno. Družba Sun&Fun d.o.o. se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajala ali dajaal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Družba Sun&Fun d.o.o lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba za kupca lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov kupca nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja kupca lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.


Varnost


Družba Sun&Fun d.o.o ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritja.


Prenehanje obveščanja


Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov info@sunfun.si ali na naslov podjetja zahteva, da družba Sun&Fun d.o.o trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Družba Sun&Fun d.o.o. bo najkasneje v 15 dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski naslov.


Zbiranje podatkov


Družba Sun&Fun d.o.o lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletnega mesta www.sunfun.si , pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.


Avtorske pravice


Vse pravice spletnega mesta www.sunfun.si so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Sun&Fun d.o.o.. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.sunfun.si za kakršne koli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Omejitve uporabe gradiv ne veljajo za podjetje Sun&Fun d.o.o


Omejitev odgovornosti


Družba Sun&Fun d.o.o se bo trudila za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti Družba Sun&Fun d.o.o niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu.
V podjetju Sun&Fun d.o.o stremimo k objavi preverjenih in pravilnih podatkov. V primeru, da na spletni strani sunfun.si odkrijete neresnične oziroma neustrezne informacije, nam to prosimo sporočite na info@sunfun.si
Družba Sun&Fun d.o.o tudi ne more biti odgovorna za kakršne koli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge opreme, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršne koli njene uporabe.


Končne določbe


Vse morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Škofji Loki.


Spreminjanje določb in pogojev


Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnem mestu www.sunfun.si Družba Sun&Fun d.o.o lahko spremeni splošne pogoje kadar koli, pri čemer pa bo o nameravani spremembi splošnih pogojev in bistvenih spremembah obvestil vse registrirane uporabnike vsaj 15 dni pred uveljavitvijo sprememb.


Pritožbe in spori


V podjetju Sun&Fun d.o.o spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se trudimo izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem Sun&Fun d.o.o lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 040 473 177 ali po elektronski pošti na info@sunfun.si Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@sunfun.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

V podjetju Sun&Fun d.o.o se zavedamo, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem, zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi Sun&Fun d.o.o ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Sun&Fun d.o.o, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Sun&Fun d.o.o, Poljanska cesta 55, 4220 Škofja Loka, Slovenija

TRR LON: SI56 6000 0000 0157 696 , Davčna številka/VAT ID No.: SI62212893 , Matična št.: 1337505000